Zoogeografie

(KZR) domů

Garantem předmětu je: Mgr. Oldřich Kopecký Ph.D.

Kontaktní osoby k jednotlivým tématům: Ing. Kateřina Rylková , Mgr. Vladimír Vrabec Ph.D.

Předmět probíhá: denní studiu zimní semestr, kombinované studium letní semestr

Harmonogram DS: (po kliknutí na téma přednášky možnost stáhnout v .pdf)

pouze přednášky, předmět nemá cvičení

Poslední aktualizace: 2013/10

téma

datum

přednášející

1. Podmínky, literatura, geografický rámec, historie, zoogeografie rodu Homo

1.10.

O. Kopecký

2. Historie země - pohyby tektonických desek, glaciace

8.10.

O. Kopecký

3. Areál - jak ho popsat, jeho změny

15.10.

O. Kopecký

4. Ostrovní biogeografie

22.10.

O. Kopecký

5. Migrace a rozptyl

29.10.

O. Kopecký

6. Mořský biocyklus

5.11.

K. Rylková

7. Globální diverzita, Australská zoogeografická oblast

12.11.

O. Kopecký

8. Paleartická zoogeografická oblast, Indomalajská zoogeografická oblast

19.11.

O. Kopecký

9. Etiopská zoogeografická oblast, Nearktická zoogeografická oblast

26.11.

O. Kopecký

10. Neotropická zoogeografická oblast

3.12.

O. Kopecký

11. Charakteristika světového rozšíření významných skupin bezobratlých

10.12.

V. Vrabec

12. Zoogeografie ČR

17.12

V. Vrabec

Harmonogram KS:
Pátky vždy od 19,15 na RKU II
11.10.
2013
8.11.2013
6.12.2013
3.1.2014

Podmínky udělení zápočtu: Docházka – povoleny jsou 2 absence. Větší počet absencí bude sankcionován = vypracování práce v rozsahu 3 A4, Times new roman 12, řádkování 1, na zadané téma s nutností využívat jiné než elektronické zdroje !!! Seminární práce budou vraceny k přepracování pouze max. dvakrát!

Podmínky udělení zkoušky: Vyplnit zadaný test – ten bude obsahovat 10 otázek. V prvních čtyřech student vybírá správnou možnost/možnosti z nabídnutých variant, v dalších třech otázkách student heslovitě odpovídá tj. sám píše, v posledních třech otázkách vyplňuje slepou mapu. 

Bodové hodnocení: 23 až 20 = výborně, 19 až 16 = velmi dobře, 15 až 12 = dobře, 11 a méně = neprospěl